POLITICA COOKIE

Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („Regulamentul”) devine aplicabil la 25 mai 2018. Scopul său principal este creșterea nivelului de protecție a date personale și să creeze un climat de încredere care să permită fiecărei persoane să-și controleze propriile date. Astfel, considerăm că este un moment bun să vă informăm cum vă protejăm datele personale și cum înțelegem prevederile Regulamentului.

Ce date personale procesăm?

Datele personale pe care le procesăm sunt în principal datele dumneavoastră de identificare: nume, prenume, adresă, CNP, număr de telefon etc. Sunt colectate direct de la dumneavoastră atunci când deveniți clienți, furnizori sau parteneri.

Cum procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Prelucrăm datele personale numai în scopuri legitime, cum ar fi să vă oferim produsele dorite, pentru a îmbunătăți și dezvolta produsele pe care vi le oferim. Prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe necesitatea respectării unei obligații legale, pe interesul nostru legitim sau, după caz, pe consimțământul dumneavoastră dacă v-ați exprimat alegerea în această privință.

Comunicăm datele personale altor destinatari?

Pentru a ne îndeplini obligațiile legale sau alte scopuri legitime, este posibil să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către autorități publice, organe judiciare, birouri notariale, societate-mamă sau alte entități împuternicite ale Grupului AKcelik, cărora le-am externalizat prestarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari din România sau din străinătate sau din Uniunea Europeană/Spațiul Economic European, dar întotdeauna asigurându-ne si luand masurile adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal.

Cât timp procesăm datele personale?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe toată durata relației noastre contractuale și, la finalizare, cel puțin pe perioada cerută de legea aplicabilă, dar fără a se limita la, prevederile de arhivare.

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum pot fi ele exercitate?

Incepand cu data aplicării Regulamentului, pe lângă drepturile existente, aveți drepturi suplimentare, iar acestea sunt enumerate in lista de mai jos:

  • Dreptul la informare – Puteți solicita informații despre activitățile dumneavoastră de prelucrare a datelor cu caracter personal;
  • Dreptul la rectificare – Puteți corecta sau completa datele personale inexacte;
  • Dreptul de ștergere a datelor („dreptul de a fi uitat”) – Puteți obține ștergerea datelor dacă prelucrarea nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării – Puteți solicita restricționarea prelucrării dacă aveți îndoieli cu privire la acuratețea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul de a depune o plângere – Puteți depune o plângere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • Dreptul de a retrage consimțământul – În cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră, îl puteți retrage în orice moment. Retragerea consimțământului va avea efect numai pentru viitor, prelucrarea efectuată înainte de retragere rămânând valabilă;
  • Drepturi suplimentare legate de deciziile automate – Puteți solicita și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere și puteți contesta decizia.

Pentru mai multe detalii despre protecția datelor dumneavoastră, puteți trimite un e-mail la: office@tristarsteel.ro .

Mulțumesc!